Kategorija: Skaičiavimo Įgūdžiai


Trimatės formos: poliahedrai, išlenktos kietos medžiagos ir paviršiaus plotas
Plotas, paviršiaus plotas ir tūrio informacinis lapas
Grynosios 3D formų schemos
Įvadas į kampus
Algebros įvadas
Skaičiuojamas plotas
Matematinių operacijų užsakymas BODMAS
Pinigų valdymas Biudžeto sudarymas
Skaičiuojant pagal laiką
Statistinė analizė: duomenų rūšys
Bendri matematiniai simboliai ir terminologija: matematikos žodynėlis
Dekarto koordinačių sistemų įvadas
Kreivos formos
Įvadas į geometriją: taškai, linijos, plokštumos ir matmenys
Įvertinimas, priartinimas ir suapvalinimas
Trupmenos
Dešimtainiai skaičiai